twitter
rss

De kids en juf Ellie hebben zich eens laten gaan:

Vandaag kregen wij op onze school het bezoek van de inspecties levensbeschouwing. Dit gezamenlijk initiatief is een primeur voor onze school! Agnes Vonckx (Rooms-Katholieke Godsdienst), Erika Voskuil (Protestantse evangelische Godsdienst), Berktas Omer (Islamitische Godsdienst) en Ann Bogaerts (afwezig wegens ziekte) gingen in gesprek met ons, de levensbeschouwelijke leerkrachten.

Waarover ging het gesprek precies? De inspecties kwamen een kijkje nemen naar de goede samenwerking tussen de verschillende levensbeschouwingen op onze school. Ze hadden oa. volgende vragen:

- Wat zijn de succesfactoren van deze goede samenwerking?
- Welke projecten doen wij allemaal in onze school?
- Hoe kan je de samenwerking verder uitdiepen?
- Wat zijn de uitdagingen?
- Waar willen wij naar toe?

Het was een boeiend en open gesprek waarbij wij als leerkrachten LBV nogmaals onze sterke commitment uitgesproken hebben om bij te dragen aan het pedagogisch project van de school. Tevens delen wij vanuit een fierheid over ons vak de gedachte dat wij bijdragen aan het geluk van elk kind waarbij er in de school ruimte en respect is voor de levensbeschouwing van onze kinderen.

Wij kijken alvast uit naar het verder uitbouwen van onze interlevensbeschouwelijke samenwerking.

Juf Gerda & Juf Carina (Rooms-Katholieke Godsdienst)
Juf Ihsane (Islamitische godsdienst)
Meester David (Niet-Confessionele Zedenleer)
Meester Uriƫl (Protestantse evangelische Godsdienst)

Kringeli Krangeli Krongeli Dong
We lopen recht, we lopen krom!

De aanloop naar het maken van ononderbroken, kromme lijnen om zo in het eerste leerjaar de letters die we leren schrijven met mekaar te kunnen verbinden.

 Eerst oefenen we buiten, rond kegeltjes.  
We lopen rond de kegels en als we een kegeltje tegenkomen maken we er een cirkel rond. Daarna oefenen we op papier...