twitter
rss

Water, zout en olie; meer hadden we niet nodig om magie in een glas te verkrijgen!Interlevensbeschouwlijk project 1ste leerjaar


Ook dit jaar mochten wij weer een interlevensbeschouwelijk project doen in het eerste leerjaar.
Als LBV-leerkrachten vinden wij het belangrijk om aan te tonen dat we één klasgroep zijn maar soms verdeeld in deelgroepjes. We vertrekken van het idee dat wij zijn elk een deeltje zijn van een geheel. Net zoals een puzzelstuk. Of een bloem uit een ruiker. We kiezen voor de fruitsalade.


We waken erover dat we elk onze eigenheid behouden en er geen smoothie van maken. Het is een mooi beeld: samen de fruitsla waarin elke fruitsoort een verrijking is en herkenbaar blijft.

Het project is ideaal voor het eerste leerjaar aangezien de kinderen van het eerste leerjaar vaak niet begrijpen waarom ze bij verschillende leerkrachten levensbeschouwing onderverdeeld worden.  Uit ervaring merken wij dat vanaf dit moment elke leerkracht levensbeschouwing een vertrouwd gezicht krijgt en sindsdien ook aangesproken worden met juf/meester + voornaam door de kinderen. De leerlingen komen op een leuke manier al in aanraking met het belang van levensbeschouwing. 

Wij hebben in dit project gewerkt aan volgende competenties:

Ik en mijn levensbeschouwing
2. De llng ontdekt en verwoordt de eigenheid van de levensbeschouwing waarin hij/zij les volgt.
7. De leerling ontwikkelt een positief zelfbeeld en neemt initiatief gebaseerd op beleving van de eigen levensbeschouwing.

Ik, mijn levensbeschouwing en deze van de ander
8. De leerling ontdekt de eigenheid van andere levensbeschouwingen.
9. De leerling ontdekt de eigenheid van een levensbeschouwing zoals een bevoorrechte getuige of een relevantie vertegenwoordiger van een levensbeschouwing ze voorstelt.
13. De leerling respecteert het bestaan van levensbeschouwingen.

Meester David, Niet-Confessionele Zedenleer
Juf Carina, Rooms-Katholieke Godsdienst
Juf Ihsane, Islamitische Godsdienst
Meester Uriël, Protestants evangelische Godsdienst 

Leermeersters en juffen levensbeschouwing

Hier wat leuke impressies:

In het Beroepenhuis maakten we kennis met technische beroepen.

Twee sectoren mochten we zelfs eens uitproberen!

De voedingsindustrie:
De havenindustrie en zeevaart:


 
 

Daarna volgde er een interactieve zoektocht waardoor we meer te weten kwamen over de andere sectoren.In de namiddag werden we verwacht in het Fyxxilab.
Het binaire stelsel en programmeren van robots heeft geen geheimen meer voor ons!Een leuke, interessante, maar vermoeiende dag!